Türk Kızılayı'nın depremzedeler için çadırları başka bir yardım kuruluşuna bağışlamayıp sattığı çeşitli medyada yer alıyor. 

Gerçekler:

Türk Kızılayı çadır sattı mı?

Türk Kızılayı'nın (Türk Kızılay) hayırseverlik şubesi ve insani yardım faaliyetlerini finanse etmeye hizmet eden iş kolu veya sosyal girişim olmak üzere iki ayrı faaliyet alanı bulunmaktadır. Deprem felaketinin ardından Türk Kızılayı her iki alan aracılığıyla da destek sağladı.

Türk Kızılayı'nın bir sosyal girişim olan Kızılay Çadır ve Tekstil iş kolu, çadırlar üretiyor ve bunları ortaklara ve acil barınma sağlamaktan sorumlu kamu kurumlarına satıyor. 

Şirketin Kızılay Çadır ve Tekstil segmenti, tamamen insani yardıma yatırılan bu çadırların satışından gelir elde ediyor.

Bir devlet kurumu olan sivil koruma kurumu AFAD, Türkiye'de acil durum barınaklarının kurulmasından sorumludur. 

Yurt dışından gelen yardım malzemelerinin gerçekten bağışlandığından ve satılmadığından emin olunabilir mi?

Evet, yurt dışından gelen yardım malzemeleri bağışlanmakta ve satılmamaktadır.

Bugüne kadar Türk Kızılayı tarafından ilgili kuruma 54.000'den fazla çadır bağışlanmış; Türk Kızılayı deprem felaketinin hemen ardından elindeki çadır stoğunun tamamını AFAD'a bağışladı.

Bağışlanan çadırlar, Türk Kızılayı'nın envanterinden ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), kardeş dernekler ve diğer ortaklardan gelen bağışlardan gelmektedir.

Kardeş dernekler tarafından sağlanan yardım malzemeleri satılmaz, bağışlanır. 

Türk Kızılayı satıştan kar mı ediyor?

Şirketin Kızılay Çadır ve Tekstil segmenti, tamamen insani yardıma yeniden yatırılan gelir elde etmektedir.

Satışlardan elde edilen geliri öncelikle yeni çadır üretimi için kullanıyor. 

Herhangi bir gelir elde edilmesi durumunda, bu şirket sahibi olarak Türk Kızılayı'na aktarılacak ve burada çeşitli insani yardım alanlarında kullanılacaktır. 

Türk Kızılayı'nın girişimci tarafı neden var?

Türk Kızılayı'nın girişimci kanadı, insani yardımların daha istikrarlı bir şekilde finanse edilmesine hizmet ediyor.

Türk Kızılayı, faaliyetlerini sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde finanse etmek amacıyla belirli faaliyet alanlarında bağımsız gelir üreten ve maliyetleri yöneten iş kolları oluşturmuştur.

Bu uygulama, dalgalı bağış akışlarına ve hibelere ek olarak, sürekli ve güvenilir bir gelir elde etmeye hizmet etmektedir.