Fön makinası

Madensel bir mahfazanın içine ısıtıcı bir rezistansla birlikte bir vantilatör yerleştirin (vantilatörü çalıştırmak için bir elektrik motoru ve bu motora akımı iletecek yumuşak bir kordon yeterlidir.) bu mahfazanın üzerine hava delikleri açın ve mahfazaya bir de tutamak ekleyin.

Böylelikle, fön denilen saç kurutma aletini elde etmiş olursunuz. Alet, hem soğuk, hem de sıcak hava üfürebilir. Nitekim, fönün komütatörünü üç ayrı duruma getirmek mümkündür. Birinci durumda alet stop eder. İkinci durumda yalnızca vantilatör çalışır. Üçüncü durumda ise vantilatör çalıştıktan başka, elektrik akımı rezistansı ısıtır ve fön, sıcak hava verir. Lüks otellerle lokantalarda kullanılan el kurulama aletleri de aşağı yukarı föne benzerler.

El yıkama yerlerinde, duvarlara asılı olan ve istenilen yöne çevrilebilen bu aletlerin üfürdükleri sıcak hava, müşterilerin ellerini birkaç saniyede kurulayıverir. Kuaför salonlarında, mizanpili için kullanılan fönler, bir ayak üzerine oturtulmuştur. Fönler bir ayak üzerine oturtulmuştur. Fönün kaskı ıslak bigudilere sarılmış ve başın üstünde fileyle sımsıkı toplanmış saçları tamamen örter.

Müşteri, saçları kuruyana kadar, fönün üfürdüğü sıcak havayı hisseder ve çıkardığı sürekli uğultuyu duyar. Buna karşılık, konuşmaları işitmez. Bu yüzden, bazı fönler, müzik dinlemeyi sağlayan kulaklıklarla donatılmıştır.