Araştırmacılar şimdi, yetiştirilmesi artık sürdürülebilir olmayan gıdaların yerine besleyici gıdalar yetiştirmenin farklı yollarını arıyor. Bunlardan biri de algler.

Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe gıda ihtiyacı da artıyor. Ancak araştırmalar, tarıma elverişli arazilerin hızla tükenmekte olduğunu gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, kentleşme, toprak bozulması ve iklim değişikliği nedeniyle dünya 2050 yılına kadar 250 milyon dönümlük bitkisel üretim alanını kaybedebilir.

İklim değişikliği, bakım maliyetleri ve suya erişim gibi faktörler de hayvan yetiştiriciliğinde sorunlara yol açıyor.

İnsanların hayatta kalmak için yemek yemeleri gerektiğinden, araştırmacılar şimdi daha sürdürülebilir olan, ancak yine de insanların gelişmek için ihtiyaç duydukları beslenmeyi sağlayan alternatif gıda seçenekleri arıyorlar.

Bu nedenlerle, bazı bilim insanları alglerinGüvenilir Kaynak cevap olabileceğine inanıyor.

Yosun nedir?  
Yosunlar doğal olarak oluşan su bazlı, basit fotosentetik organizmalardır. Hem tatlı hem de tuzlu su olmak üzere her türlü doğal su kütlesinde yetişirler.

Tüm bitkiler gibi algler de fotosentez yoluyla kendi besinlerini yaratarak ve çevrelerindeki havaya ve suya oksijen ekleyerek yaşarlar. Diğer su bitkilerinin aksine, alglerin yaprakları, kökleri veya gövdeleri yoktur.

Yosunların boyutları son derece küçük mikroalglerdenGüvenilir Kaynak büyük deniz yosunu kolonilerine kadar değişebilir.

Önceki çalışmalar, farklı alg türlerinin potansiyel tıbbi faydaları olduğunu göstermiştir. Örneğin, bir çalışmada kırmızı deniz yosununun yağlı karaciğer hastalığının tedavisine yardımcı olabileceği bulunmuştur.

Diğer bir araştırma ise bir tür mavi-yeşil alg olan spirulina kullanımının kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.