Yasalarımıza göre Ehliyetsiz araç kullanmak suçtur ve para cezsası yanında hapis cezasına çarptırılmanızda mümkündür. Bu tür mağduriyetlere mahal vermemek için Ehliyetsiz araç kullanılmamalı ve trafik düzeni bozulmamalıdır. Trafikteki diğer sürücüler ve kişiler Ehliyetsiz araç kullanarak tehlikeye atılmamalıdır. 

Ehliyetsiz araç kullanmak suçtur ! Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkan kişi ile aracın sahibi farklı ise ehliyetsiz araç kullanan kişiye de aracın sahibine de ceza kesilir. 2023’de ehliyetsiz araç kullanma cezası ise 8.190 TL'dir.