Düdüklü Tencere ne işe yarar?

Bilindiği gibi, su, normal atmosfer basıncı altında, 100 santigrat derecede kaynar. Ancak, bir sıvının kaynama derecesi, basınçla bir miktar daha yükseltilebilir. Basıncı yükseltmek için de kapalı bir kap kullanmak  yeterlidir. İşte, Fransız fizikçisi Denis Papin’in 1681 yılında yaptığı ve basınçlı tencere adını verdiği tencere, bu prensibe dayanıyordu.

Basınçlı tencere, ünlü bilginin de iddia ettiği gibi, yemekleri çok kısa bir süre içinde ve az masrafla pişiriyor, en kart sığır etini bile en körpe kuzu eti kadar yumuşak hale getiriyordu. Papin’in terceresi, sımsıkı kapatılabilen ve kuvvetli ateşin üzerine oturtulduğunda, içindeki şiddetli basınca dayanabilecek güçte olan bir demir silindirden ibaretti. Papin, buna, yine kendi buluşu olan emniyet supabı da eklemişti.

İşte, bugün mutfaklarımızda kullanılan ve yemek pişirmeyi çabuklaştıran düdüklü tencerenin esası bu basınçlı tenceredir. Bu tür tencereler, ayrıca ameliyat aletlerinin kaynatılarak sterilize edilmesinde de yapgın şekilde kullanılmaktadır.