Berat kelimesinin anlamı, kurtulmak ve suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Berat aklanma, temizlenme ve suçsuz kalma da denmektedir. Müminlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeyi umduğu için “Berat Gecesi” denilmiştir. Bu geceyi ibadet ile geçirmenin sevabı çoktur. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurur:”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur.” (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği erbaahavadis.com gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

BERAT KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI ?


Şaban-ı şerifin on beşinci, Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin suresi ve her birinin sonunda Berat duası okunur. Birinci Yasin-i Şerif den sonra bu dua okunurken "Allah'ın said kullarından olmak" niyetiyle okunur. İkinci defa okunurken "hayırlı ömür uzunluğu" niyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken "kaza ve belâlardan emin olup hayırlı rızık" için okunur.Ayrıca Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rekat da Fatiha'dan sonra on kere İhlâs-ı Şerif okunur. On defa İhlâs-ı Şerif okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavat-ı şerife ve huzur-ı kalple tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hacetlerini talep ve niyaz edecektir.

BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat gecesi, Kuran-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzal" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzil" denir.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

berat_kandil_mesajları_2023_kısa_uzun_resimli_mesaj_erbaa_havadis

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı kandiller.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

Gül bahçesine girenler gül olmasada gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Kandiliniz mübarek olsun.